Welkom

Nieuwsbrieven

Foto’s

Ojbs Het Palet is een bijzondere school.

Het is namelijk de enige jenaplan school in Enschede. Onze leerlingen komen uit de wijk Stadsveld, maar ook uit de omliggende wijken.
(’t Zwering, Ruwenbos, Helmerhoek, Boswinkel en ’t Zwik) Maar omdat Het Palet de enige Jenaplan school in Enschede is, komen kinderen uit heel Enschede naar Het Palet.

koningsdag_koningsspelen4

Goed onderwijs

Een jenaplanschool zijn, betekent bijvoorbeeld dat wij in de klassen zoveel mogelijk rekening houden met de individuele kinderen. Zo kunnen kinderen zich goed ontwikkelen en heeft het onderwijs goede resultaten. Als erkende jenaplanschool werken we volgens de uitgangspunten van Peter Petersen. Daarbij staat goed onderwijs centraal. Met daarnaast veel aandacht voor onderling respect. Ook zorgvuldig omgaan met de medemens en de (school)omgeving speelt op Het Palet een grote rol.

Veilig en schoon

Wij werken met het hele team enthousiast samen in de klassen. Zodat alle kinderen met plezier leren in een veilige en schone omgeving.

De inspectie bleek tevreden over de kwaliteit van ons onderwijs. Zij heeft veel waardering voor de wijze waarop de school vorm en inhoud geeft aan het motto van de school: “Bij ons is leren leuk in een veilige en open sfeer als voorbereiding op de toekomst”.

De school wordt als veilig ervaren en ouders zijn zeer betrokken bij de school. De school maakt werk van een prettig en veilig schoolklimaat. Leerlingen gaan met veel plezier naar school en – mede door het Jenaplanconcept – voelen zich ook verantwoordelijk voor andere leerlingen. Het schoolklimaat wordt door de inspectie dan ook als goed beoordeeld. (rapport 2007)