Stichting Consent

OJBS Het Palet maakt deel uit van Consent.
Consent is een overkoepelende organisatie die alle 33 openbare basisscholen in de gemeenten Enschede, Oldenzaal,
Losser en Dinkelland beheert.
Zij heeft scholen voor gewoon
en speciaal (voortgezet) onderwijs onder haar hoede.

Missie

Consent wil nu en in de toekomst onderwijs bieden dat het verschil maakt.
Onze missie is om kinderen een stevige basis te bieden
om de onzekere toekomst te lijf te kunnen.
Cognitieve vaardigheden zijn daarvoor niet meer voldoende.
Waar het vooral om gaat is: leren leren,
leren communiceren en leren je eigen geluk te organiseren.
Onze ‘merkbelofte’ luidt: ’Geef ons je talent, je krijgt er een toekomst voor terug.’

Visie

Vanuit deze missie hebben we
vier kernwaarden geïdentificeerd die leidend zijn voor onze ontwikkeling.
Die delen we en dat bindt ons.
Deze kernwaarden zijn: excellent, aantrekkelijk, betekenisvol en verbindend. 
Deze vier kernwaarden vormen de basis van onze strategische visie.


http://www.consent-enschede.nl/consent/missie_en_visie/