PBS

Wij zijn een PBS school.
Ons doel is een veilige omgeving te scheppen, 
die leerling- en leerkrachtvriendelijk is en bevordert
dat leerlingen zich sociaal gedragen en zo goed mogelijk presenteren.

De kern van de PBS in 6 pijlers

1. PBS staat voor een schoolbrede aanpak, overal zijn de afspraken hetzelfde.
2. Preventie, het voorkomen van ongewenst gedrag is belangrijk.
3. PBS scholen bepalen hun basiswaarden.
4. Gedrag wordt in kaart gebracht en vormt de basis voor verdere begeleiding.
5. Er is een nauwe samenwerking met ouders en waar nodig met instanties buiten school.
6. PBS wordt geborgd door regelmatig te onderzoeken of aan alle PBS voorwaarden wordt voldaan.

 

Slogan school
Bij ons is leren leuk in een veilige open sfeer als voorbereiding op de toekomst

Leren doe je samen; open, veilig en toekomstgericht

Deskundigheid

Ik kan het, ik zeg het.
Een ander ziet het en zegt dit ook tegen mij
(complimenten). 

Erkenning

Wij zien dat je het kunt en zelf zie je ook dat je het kunt.

Plezier

Voor iedereen fijn en dus ook voor mij.