Aanmelden?

U kunt uw kind(eren) aanmelden via de link onderaan de webpagina van Peuteropvang Het Palet.

Dit kan ook door te bellen:
Klantenservice 053-4800020
Locatie Het Palet 053-2005970

Peuteropvang Het Palet - HumanKind

HumanKind biedt in basisschool Het Palet educatieve peuterarrangementen voor kinderen vanaf 2 tot 4 jaar aan.
In de mooie ruimte ziet de inrichting er fleurig uit en zorgen we voor mooi spelmateriaal.
Tevens is er een buitenspeelplaats specifiek ingericht voor de peuters en werken we nauw samen met basisschool Het Palet.
Wij hebben ons peuterarrangement zodanig samengesteld en een pedagogische visie ontwikkeld dat alle kinderen
zo goed mogelijk voorbereid naar de basisschool gaan.

Uiteraard kan uw kind een keertje bij Peuteropvang Het Palet komen wennen. U kunt altijd contact opnemen met ons
en een afspraak te maken voor een kennismaking. Graag leiden wij u rond op onze locatie en informeren wij u over de dagelijkse gang van zaken.

Bij Peuteropvang Het Palet bieden we ook de mogelijkheid om uw peuter tussen 8.00 en 18.00 uur bij ons op te vangen, waardoor u als het ware de tijden van het peuterarrangement verlengt.

 

VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)

Naast een basispeuterarrangement van een ochtend (3 uur) en een middag (2 uur) bestaat de mogelijkheid om 2 extra dagdelen
zogeheten Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) te volgen. Peuters die hiervoor in aanmerking komen hebben een verwijzing
nodig van JGZ (consultatiebureau). Uitgangspunt van de VVE is dat peuters extra gestimuleerd worden in hun taalontwikkeling.

Daarnaast wordt met de basisscholen samengewerkt om de doorgaande ontwikkelingslijn te garanderen.
Er is veel aandacht voor het contact met ouders/verzorgers. Zij worden uitgenodigd mee te doen aan allerlei activiteiten.