Schoolondersteuningsprofiel

Alle reguliere basisscholen moeten leerlingen basisondersteuning kunnen bieden. Naast basisondersteuning kunnen scholen specifieke extra ondersteuning bieden. Elke school legt in het schoolondersteuningsprofiel vast welke voorzieningen en mogelijkheden zij heeft voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

U kunt het Schoolondersteuningsprofiel van Het Palet hier downloaden.