Aanmelden?

U kunt uw kind(eren) direct aanmelden via de website vanKinderdomeinof telefonisch contact opnemen met ons hoofdkantoor (053) 230 46 28.

Kinderdomein

Kinderdomein biedt in basisschool Het Palet
educatieve peuterarrangementen voor kinderen vanaf 2 tot 4 jaar aan.
In de mooie nieuwe zaal ziet ook de nieuwe inrichting er fleurig uit
en zorgen we voor mooi spelmateriaal.
Tevens is er een buitenspeelplaats
specifiek ingericht voor de peuters en werken we nauw samen
met basisschool Het Palet.
Wij hebben ons peuterarrangement zodanig samengesteld
 en een pedagogische visie ontwikkeld dat alle kinderen
zo goed mogelijk voorbereid naar de basisschool gaan.

Uiteraard kan uw kind een keertje bij Kinderdomein komen wennen.
U kunt altijd contact opnemen met ons
en een afspraak te maken voor een kennismaking.
Graag leiden wij u rond op onze locatie
en informeren wij u over de dagelijkse gang van zaken.

Bij Het Palet bieden we ook de mogelijkheid
om uw peuter tussen 8.00 en 18.00 uur bij ons op te vangen,
waardoor u als het ware de tijden van het peuterarrangement verlengt.

VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)

Naast een basispeuterarrangement van een ochtend (3 uur)
en een middag (2 uur) bestaat de mogelijkheid om 2 extra dagdelen
zogeheten Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) te volgen.
Peuters die hiervoor in aanmerking komen hebben een verwijzing
nodig van JGZ (consultatiebureau).
Uitgangspunt van de VVE is dat peuters
extra gestimuleerd worden in hun taalontwikkeling.

Daarnaast wordt met de basisscholen samengewerkt
om de doorgaande ontwikkelingslijn te garanderen.
Er is veel aandacht voor het contact met ouders/verzorgers. 
Zij worden uitgenodigd mee te doen aan allerlei activiteiten.