Plusgroep: De Apen

Alle groepen van Het Palet hebben een dierennaam, gekozen in overleg met de kinderen. De plusgroep, voor kinderen die wat meer aankunnen, is door de kinderen De Apen genoemd. Apen zijn speels, slim, nieuwsgierig en actief.

Vanaf leerjaar 4 kunnen kinderen naar de Apen. De leerkracht en de intern begeleider kijken samen of iemand naar de Apen kan. Bij de Apen bestaat het programma uit een aantal vaste onderdelen en hierbij komen wisselende onderwerpen aan bod. Kinderen hebben een uur per week Apenles en ze krijgen daarna de mogelijkheid om in de klas verder te werken.

Een aantal voorbeelden:

- Mindmappen als boekverslag

- Geheimschrift en speurtochten

- Een gezelschapsspel bedenken en maken

- Een Wunderkammer in een schoenendoos

- Plattegronden en doorsneden

- Een bedrijf opstarten