Onze methodes

Vaak wordt er van Jenaplanscholen gedacht dat zij geen methodes hebben. Op het Palet gebruiken wij wel degelijk methodes om het onderwijs vorm te geven. Ook met het gebruik van lesmethodes kan er nog steeds gewerkt worden volgens de Jenaplan-principes. In het navigatiemenu vindt u een overzicht van de lesmethodes die we gebruiken.