Veilig Leren Lezen

Met Veilig Leren Lezen leren leerlingen steeds één nieuwe letter in combinatie met eerder geleerde letters. Door deze aanpak komen ze sneller tot het vlot lezen van woorden, zinnetjes en korte teksten.

Steeds één letter centraal

Nieuw is dat ze per les steeds één nieuwe letter krijgen aangeboden. Hiermee oefenen ze in wisselende combinaties met letters die ze al kennen. Ze blijven de nieuwe letter herhalen in woorden en zinnen. Het resultaat? Een zeer sterke teken-klankkoppeling.

Unieke automatiseerlijn door Veilig & vlot

Met Veilig & Vlot oefenen leerlingen de nieuwe letter meteen in wisselende combinaties en posities. Niet alleen in losse woordjes, maar ook in zinnen en korte teksten. Per kern is er telkens één Veilig & vlotboekje (maan en zon). Op de automatiseerpagina’s herhalen ze de bekende letters en woordtypen. Dit doen ze in woorden, zinnen en teksten.

Elke leerling kan op zijn eigen manier succes boeken met Veilig Leren Lezen. De differentiatieniveaus en oefeningen zijn gebaseerd op de eigen letterkennis. Hierdoor ‘werkt’ Veilig Leren Lezen voor elke klas.

Drie niveaus

Veilig Leren Lezen werkt met drie differentiatieniveaus: maan, zon en ster. In kern start bepaal je per leerling het niveau. Leerlingen met een normale leesontwikkeling volgen de maanlijn. Leerlingen die al leesvaardig zijn of een snelle groei doormaken volgen de zonlijn. Kinderen die wat meer moeite hebben met lezen volgen de sterlijn. Ze krijgen daarbij een steraanpak met verlengde instructie, extra tijd en oefening op maat.

Zelf een boek lezen, dat is wat kinderen willen in groep 3. Naast de leesboekjes die bij de kernen horen, zijn er leesseries ontwikkeld bij Veilig Leren Lezen om kinderen veel te kunnen laten lezen op hun eigen niveau. Bij iedere kern zijn extra leesboeken beschikbaar op maan-, zon- en sterniveau. Er zijn versjes, verhalen, informatieve boeken, kijkboeken, samenleesboeken en strips gemaakt door bekende Nederlandse en Vlaamse kinderboekenschrijvers en –illustratoren. Ook is er bij iedere kern een voorleesboek voor de leerkracht, dat op een speelse manier verwijst naar een van de leesboeken voor de kinderen.