Gesprekken met ouders

Wij hebben regelmatig gesprekken met ouders over de ontwikkeling van hun kind. Daar hebben we een aantal vaste momenten voor in het schooljaar. In januari en juni maken alle kinderen CITO toetsen: rekenen, taal, begrijpend lezen, spelling en woordenschat. In november en april vullen de leerkrachten een observatielijst in over de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Deze gegevens zijn, met het rapport, de basis voor een gesprek met ouders in februari en in juni. Met de ouders van nieuwe leerlingen in de groep hebben we een kennismakingsgesprek in oktober.

Als er bijzondere omstandigheden zijn, of als kinderen ondersteuning nodig hebben, nodigen wij ouders uit voor een extra gesprek. Deze gesprekken plannen wij in de weken rond de schoolvakanties. De intern begeleidster kan hierbij worden ingeschakeld.