Passend onderwijs op Het Palet

Passend onderwijs betekent dat ieder kind het onderwijs krijgt dat het nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. De zorgplicht voor passend onderwijs ligt bij de school. Dat betekent dat de school voor alle kinderen een goede onderwijsplek moet bieden of moet zoeken. Hiervoor werkt de school samen met het Steunpunt Passend Onderwijs Enschede (www.spoe.nl) en met het Samenwerkingsverband 2302 in onze regio (www.SWV2302.nl).

Ouders melden hun kinderen schriftelijk aan bij onze school. Voor de aanmelding hebben de ouders een gesprek met de directeur. In dat gesprek, evenals op het aanmeldingsformulier, kunnen ouders aangeven dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft.

De school en de ouders kunnen dan contact opnemen met de medewerkers van het SPOE of met de betrokken hulpverleners. Samen met de directeur en de intern begeleider wordt gekeken welke ondersteuning nodig is en hoe de school en het SPOE die kunnen bieden. Als onze school niet voldoende ondersteuning kan bieden, wordt er in overleg met het SPOE en het Samenwerkingsverband 2302 gezocht naar een andere basisschool of een school voor speciaal onderwijs.

Naast de hulp van het SPOE Samenwerkingsverband werkt de school ook samen met de wijkcoaches die via de gemeente aan de wijk zijn verbonden. Samen met de jeugdgezondheidszorg, de schoolverpleegkundige en de schoolarts is er overleg over kinderen die ondersteuning nodig hebben. Dit gaat altijd in overleg met de ouders. Ouders die contact op willen nemen met de wijkcoach kunnen dit aanvragen via de intern begeleider op school of rechtstreeks via de gemeente via www.wijkteamsenschede.nl.