Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit twee geledingen: drie leden namens het personeel en drie namens de ouders. De MR wordt betrokken bij alle beleidsmatige aspecten die de school aangaan. Personeelsbeleid, onderwijsinhoudelijk beleid, financiƫn etc. Elke beleidsbeslissing die het personeel aangaat moet door de personele geleding van de MR worden goedgekeurd en wordt van advies/instemming voorzien door de oudergeleding. Alle beleidsbeslissingen die de ouders aangaan worden door de oudergeleding goedgekeurd en worden van advies voorzien door de personeelsgeleding. Dit is wettelijk geregeld.

De MR heeft dus een meebeslissende of adviserende taak. Als u dit aanspreekt en u wilt ook wel eens zitting nemen in de MR, dan kunt u dit aangeven bij de directie van de school of bij een van de leden van de oudergeleding van de MR. De zittingsperiode is in principe twee jaar. Mochten er meerdere kandidaten zijn, dan kunnen er verkiezingen plaatsvinden. Als er vacatures zijn voor de MR dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht via de nieuwsbrief. U kunt dan reageren.

Op dit moment hebben de volgende personen zitting in de MR.

Personeelsgelediging Oudergelediging
Floor Doornbos Marloes Kuipers
Marjolein Bentert Mirjam Roosenburg
Marleide Peeters Weem Jody Hardeman

De notulen worden opgehangen in de school en kunt u hier downloaden,
evenals de het MR-reglement en het Huishoudelijk Reglement van de MR.