De Ouderraad

In de ouderraad zitten ouders die het leuk vinden om te worden betrokken bij de verschillende activiteiten die de school organiseert. Zoals de verschillende feesten en andere activiteiten waarbij ouders kunnen helpen. Samen met de leerkrachten organiseert de O.R feesten, verleent hulp of assistentie. Deze ouders zijn voor de school onmisbaar! Daarnaast kunt u in de ouderraad meedenken over de dagelijkse gang van zaken op school en is er altijd de gelegenheid tot het stellen van vragen op dit gebied.