De eerste schooldag

Kleuter met verfhandenOm 8.15 uur gaat de deur van de school open. Uw kind hangt de jas aan de kapstok, zet de tas eronder en begroet de leerkracht met een hand, high five of een boks. Op deze manier krijgen alle kinderen even persoonlijke aandacht. U mag samen met uw kind in de kring een boekje lezen.  

Om 8.25 uur vragen wij u als ouder rustig afscheid te nemen van uw zoon/dochter. Om 8.30 uur start de leerkracht met de les en verwachten wij dat de ouders niet meer in de klas aanwezig zijn.
Indien u een keer onverhoopt te laat bent, neem dan afscheid vóór de deur van de klas en laat uw kind zelf zachtjes de klas in komen. 

De kinderen starten de dag met de leerkracht in de kring. Aan de hand van pictogrammen wordt het dagprogramma besproken. Er wordt geoefend met de dagen van de week, er wordt voorgelezen, er worden taal- of rekenspelletjes gedaan, er wordt gezongen of er wordt een viering gehouden. 

Daarna gaat de groep buitenspelen, naar gymnastiek of beginnen de kinderen aan een spel-/werkles.

De kinderen hebben eenmaal per week gymnastiek in de grote gymzaal. De leerkracht is hierbij aanwezig. Deze les wordt verzorgd door de vakdocent. Op de andere dagen spelen de kinderen buiten of gaan ze bewegen in het speellokaal binnen de school. 

Kinderen doen tijdens de spel-/werkles opdrachten die weergegeven zijn op het Digikeuzebord. Dit is een digitaal planbord waarop de kinderen hun naam zelf naar een opdracht/hoek/werkje kunnen schuiven. Soms mogen de kinderen zelf een opdracht kiezen en soms worden bepaalde activiteiten voor de kinderen verplicht gesteld. 

Rond 10.15 uur gaan de kinderen eten en drinken. De kinderen nemen zelf wat te drinken, fruit en eventueel een boterham mee. Na het eten is er opnieuw een spel- of werkles.  

Om 12.00 uur gaan ze lunchen in de groep. De kinderen nemen hiervoor zelf brood en drinken mee.  

’s Middags gaat de leerkracht nog een keer met de kinderen in de kring. Daarna spelen of werken de kinderen in tweetallen met materialen uit de groep. Zo leren ze samen spelen en samen werken.
De dag wordt afgesloten in de kring. Er is tijd en ruimte om elkaar complimenten te geven of vragen te stellen over de dag.
De leerkracht loopt samen met de kinderen naar de kleuteruitgang waar alle ouders staan te wachten. Voordat uw zoon/dochter naar u toe mag lopen moet het eerst toestemming hebben van de leerkracht. Zo weten wij zeker dat uw kind door u is opgehaald. 

Als uw kind door iemand anders wordt opgehaald, is het i.v.m. veiligheid, noodzakelijk dat u dit bij de groepsleerkracht van uw zoon/dochter van te voren aangeeft! 

De kinderen die naar de BSO gaan worden bij de leerkracht opgehaald. Wanneer alle kinderen er zijn, lopen ze samen naar de BSO (zie voor meer informatie over de BSO het hoofdstuk Integraal Kindcentrum).