Vrijwillige ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage welke gebruikt wordt voor specifieke activiteiten ten behoeve van uw kind(eren). Deze bijdrage gaan naar activiteiten die wij als school organiseren buiten het normale programma.

Hierbij kunt u denken aan:

  • Culturele activiteiten zoals museumbezoek, voorstellingen en natuureducatielessen
  • Extra computerprogramma’s
  • Vieringen zoals Sinterklaas, Kerstmis, Pasen etc.
  • Sportactiviteiten

De bijdrage is vastgesteld op 30 euro per leerling. De bijdrage is voor alle groepen hetzelfde. Voor kinderen die in de loop van het schooljaar instromen vragen wij een lager bedrag.

Leerlingen worden (omwille van het niet voldaan van de vrijwillige ouderbijdrage) nooit uitgesloten van enige activiteit die valt onder de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, dit betreft naast het reguliere onderwijsprogramma ook de extra aangeboden (onderwijs)activiteiten.