JenaPlan Het Palet

Nederlandse Jenaplan verenigingHet Palet is een jenaplanschool. In het jenaplanonderwijs staat het kind centraal. Ieder kind is uniek in zijn ontwikkeling, talenten en leerstijl. En omdat ieder kind uniek is, gaat het er bij jenaplan om dat kinderen leren van die verschillen en dat zij die respecteren. Het jenaplanonderwijs is gericht op de ontwikkeling van kinderen in de brede zin. Zo besteden wij aandacht aan gesprek, werk, spel en viering.

Dankzij deze vier basisactiviteiten zorgen wij voor een ‘ritmische afwisseling’. Dit zijn de momenten van aandacht en concentratie, die afgewisseld worden met momenten van ontspanning.

 

Binnen het jenaplanonderwijs werken wij met stamgroepen, groepen met verschillende leeftijdsgroepen bij elkaar. Elk kind ervaart bij ons op school hoe het is om de jongste te zijn of de oudste. Hulp vragen en geven, verantwoordelijkheid nemen op verschillende niveau’s …. we leren van en met elkaar. Daarmee komen wij tegemoet aan wat de kinderen hebben te leren, maar ook leren ze een houding aan te nemen, leren ze hoe ze om kunnen gaan met zichzelf en met de ander/anderen.

Op ojbs Het Palet hebben we 3 onderbouwgroepen (1/2), 6 middenbouwgroepen (3/4, 4/5 en 5/6) en 2 bovenbouwgroepen (7/8).