ICT

ICT wordt bij onze school ingezet als hulpmiddel en ondersteuning om de culturele en sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen bij onze kinderen voor een goede voorbereiding  op het leven en werken in de 21e eeuw

Digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid

Wij sluiten met ons onderwijs zoveel mogelijk aan op de interesse van kinderen en hun natuurlijke motivatie. Daarin kan ICT een rol spelen

Wij gebruiken digitale hulpmiddelen zoals computers, Chromebooks, laptops, Ipads, touchscreens etc. om het onderwijs te blijven  verbeteren.
-Voor de verwerking en het toetsen van de lesstof
-Voor het maken van digitale presentaties en het maken van werkstukken
-Voor het ontwikkelen van probleemoplossend denken en handelen
-Voor het ontwikkelen van mediawijsheid

Om digitale vaardigheden te kunnen gebruiken moeten kinderen digitaal geletterd zijn. Wij gaan bij de keuze van ons aanbod uit van de vier pijlers van de cirkel “Digitale geletterdheid” van Kennisnet.