IKC

OPVANG EN ONDERWIJS ONDER EEN DAK VOOR KINDEREN VAN 2 TOT 12 JAAR

IKC staat voor integraal kind centrum, een samenwerkingsverband tussen onze school en kinderopvangorganisatie Humankind. De pedagogische medewerkers van Humankind en onze interne begeleider zorgen er samen voor dat de overdracht vanuit peuterarrangement en buitenschoolse opvang richting basisschool soepel verloopt.

Humankind verzorgt zowel de peuterarrangementen als de buitenschoolse opvang binnen ons gebouw.