Ouders

‘It takes a village to raise a child’ is een Afrikaans spreekwoord, dat betekent dat de hele gemeenschap nodig is om te zorgen dat kinderen zich optimaal ontplooien. Voor onze school geldt hetzelfde: alleen als we samenwerken met ouders, halen we het beste uit onze leerlingen. Daarom vinden wij ouderbetrokkenheid belangrijk.

Het helpt uw kind bijvoorbeeld als u af en toe eens met hem of haar naar de bibliotheek gaat, of als u voorleest, samen liedjes zingt, of (educatieve) spelletjes speelt. Daarnaast kunt u ook nog:

 

  • meeleven:
    U voert af en toe een gesprekje met de juf bij de deur, u leest het nieuws op Social Schools om op de hoogte te blijven, u bekijkt en bespreekt het rapport, u komt op een tienminutengesprek, bij tentoonstellingen, uitvoeringen en andere activiteiten.
  • meedoen:
    U gaat mee als begeleider tijdens een uitstapje, u klust mee tijdens een klusdag, u controleert op hoofdluis of u begeleidt festiviteiten en evenementen. Als u hierin geïnteresseerd bent, is de activiteitencommissie misschien interessant voor u!
  • meedenken:
    U denkt mee over de visie, over de onderwijskundige koers, de schoolformatie, het financieel beleid, of over verbouwingen en veiligheid. Dit kunt u vrijblijvend doen, of af en toe in een (tijdelijke) werkgroep.
  • meebeslissen: u wilt niet alleen vrijblijvend meedenken en goede ideeën delen, maar meebeslissen en/of adviseren over (bijvoorbeeld) de formatie, de hoogte van de ouderbijdrage, het schoolreglement of de begroting. Als u dit wilt, dan is de MR wellicht iets voor u.