Overstappen vanuit een andere basisschool

Leerlingen die door verhuizing op onze school komen, kunnen, na te zijn aangemeld, van te voren een dag komen kennismaken. Uiteraard zal de eerste tijd extra aandacht worden besteed aan de gewenning van de leerling. In de praktijk blijkt deze gewenning vlot te verlopen. Wanneer ouders om een andere reden dan verhuizing hun kind op een andere school willen aanmelden, dan kan dit in principe alleen na de zomervakantie of met toestemming van directeur van de school waar het kind al staat ingeschreven. Er wordt te allen tijde contact opgenomen met school vanwaar het kind komt.