Kinderraad

Wij willen graag weten wat de kinderen bij ons op school belangrijk vinden! De kinderraad praat, denkt en handelt mee over ideeën die er op school binnen komen van de leerlingen, ouders en/of leerkrachten.

  • De school draait om de kinderen. Het is belangrijk om te weten wat er in de kinderen omgaat, te luisteren naar wat er speelt bij hen en er vervolgens met elkaar over te gaan praten.
  • Kinderen leren, door mee te doen in de kinderraad, dat ze dingen in hun directe omgeving kunnen veranderen.
  • De kinderen leren op deze manier beter om te gaan met democratie, zelfstandig denken, opkomen voor de eigen mening, rechten en belangen en uiten wat er in hen omgaat.
  • De kinderen doen ervaring op met vergaderen. Ze praten en denken mee over onderwerpen. Ze leren onbelangrijke informatie te zeven, te bemiddelen, leiding te geven, te notuleren, samen te werken, verantwoordelijkheid te dragen, etc.
  • Een kinderraad sluit aan bij de doelstelling van “actief burgerschap”.

Dit betekent dat deze leerlingen de belangrijke rol hebben om er achter te komen wat er speelt en leeft op school en wat iedereen graag zou zien gebeuren!

Dit kunnen zaken zijn:Samenwerken kinderraad

  •  als omgang met elkaar en materialen
  • hoe zien we de speelplaats graag
  • het meedenken over feesten, activiteiten en lessen
  • of andere verbeterpunten die we graag op school willen zien.