Protocol gescheiden ouders

Dit protocol beschrijft de afspraken die ojbs Het Palet hanteert in de situatie van gescheiden ouders. Wanneer ouders/verzorgers gescheiden zijn en niet meer bij elkaar wonen, dan is het van belang dat beide ouders/verzorgers goed op de hoogte kunnen blijven van de ontwikkeling van hun kind.