Buitenschoolse opvang

HumanKind verzorgt de buitenschoolse opvang binnen de het gebouw van onze school. Op de buitenschoolse opvang zorgt een vast team er voor dat uw kind een fijne vrije (mid)dag beleeft en mee kan doen aan verschillende activiteiten.
De BSO sluit aan op de schooltijden en is open in alle vakanties en ook op studiedagen van onze school.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.humankind.nl.