Sociaal emotionele

ontwikkeling

Positive Behavior Support (PBS)

Positive Behavior Support is geen kant-en-klare methode, maar een schoolbrede aanpak om positief gedrag te stimuleren. Dit doen we door gewenst gedrag te versterken en ongewenst gedrag zoveel mogelijk te voorkomen. Op die manier werken we continu aan een veilig, sociaal en positief schoolklimaat.

PBS is eigenlijk de kapstok waaraan we alle schoolregels ophangen. Afspraken en regels toetsen we aan de vraag of de regel positief gedrag bevordert. Zo ja, dan houden we de regel, zo niet, dan moeten we iets anders verzinnen. Om positief gedrag te stimuleren is het belangrijk dat iedereen weet wat de regels zijn en welk gedrag er in bepaalde situaties verwacht wordt. Het gedrag wordt in wekelijkse lessen aangeleerd en geoefend.
Ons doel is een veilige omgeving te scheppen, die leerling- en leerkrachtvriendelijk is en bevordert dat leerlingen zich sociaal gedragen en zo goed mogelijk presenteren.

 

Kwink

De lessen van PBS vullen wij aan met lessen uit Kwink. Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Inclusief burgerschap en mediawijsheid. Voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep. Sluit goed aan bij de principes van PBS (Positive Behaviour Support).

Kwink is geïnspireerd op het boek ‘Groepsplan Gedrag, planmatig werken aan passend onderwijs’ van dr. Kees van Overveld. Kees van Overveld is inhoudelijk adviseur van Kwintessens, de maker van Kwink. Hij bundelde zijn ervaring en kennis én bewezen wetenschappelijke inzichten in het boek ‘Groepsplan Gedrag’. Internationaal onderzoek (www.casel.org) wijst uit dat een sterk ingevuld programma voor sociaal-emotioneel leren (SEL) in combinatie met goed klassenmanagement, ook tot hogere scores leidt voor taal, lezen en rekenen.