Interne Begeleiding

De intern begeleider is bij ons op school vijf dagen vrijgesteld van lesgevende taken. Haar taak bestaat uit het voortdurend ‘bewaken’ van de leerlingenzorg. Zij kan daarbij gebruik maken van de expertise van de onderwijscoach van het Steunpunt Onderwijs & Kwaliteit.
De intern begeleider onderhoudt contacten met de wijkcoach, de schoolverpleegkundige, de jeugdhulpverlening, de schoolarts en diverse andere instanties. Zij is daarbij het aanspreekpunt voor zowel de ouders als de jeugdhulpverleningsinstanties. Naast deze werkzaamheden is de intern begeleider medeverantwoordelijk voor de onderwijsinhoudelijke ontwikkeling van de school.