Schoolreis

Iedere groep gaat één keer per jaar op schoolreis. Kinderen vinden het over het algemeen prachtig om een dag of een paar dagen weg te zijn van school en hele andere dingen te doen en mee te maken dan op een doorsnee schooldag. De bestemming is per jaar verschillend. De bijdrage aan het schoolreisje is een vrijwillige bijdrage. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de groep waarin uw kind zit. Hiervan wordt u per brief op de hoogte gesteld.
Leerlingen worden (omwille van het niet voldaan van de vrijwillige schoolreisbijdrage) nooit uitgesloten van een schoolreis.

Stichting Leergeld Enschede wil ervoor zorgen dat ook de kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder hebben, toch kunnen meegaan met schoolreisjes en schoolkampen. U kunt bij deze stichting telefonisch of per mail een verzoek indienen om het schoolreisje van uw kind (ten dele) te vergoeden. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn zij tussen 9.00 uur en 11.00 uur te bereiken op telefoonnummer 053 – 2034019, voor aanvragen en informatie. U kunt ze ook mailen, via aanvragen@leergeldenschede.nl, of u vult het contactformulier op de website in.

Overigens werkt Stichting Leergeld nauw samen met Jeugdsport Enschede (voor vergoedingen van contributie en sportkleding) en het Jeugdcultuurfonds Enschede (voor contributie en benodigdheden, zoals een muziekinstrument of dansschoenen).