Jenaplanonderwijs op Het Palet

Iedereen heeft internet, alle informatie kunnen we googelen. Wat je je kunt afvragen is wat dan nog de rol van school is. Informatie hebben is anders dan er iets mee kunnen doen.  Binnen het Jenaplanonderwijs proberen we te "spelen" met alle verschillende informatie.
Door samen te discussiëren, te presenteren en uitdagende opdrachten uit te voeren krijgt de informatie betekenis en leren kinderen wat ze met de informatie kunnen doen.

Als erkende Jenaplanschool werken we hierin volgens de uitgangspunten van Peter Petersen. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij in de klassen zoveel mogelijk rekening houden met de individuele kinderen en kinderen leren om verschillen tussen elkaar te respecteren. Door rekening te houden met onderlinge verschillen kunnen kinderen zich goed ontwikkelen en heeft het onderwijs goede resultaten.  
Binnen het Jenaplanonderwijs is er ruimte om anders te denken en je gedachten aan het werk te zetten. Ook zorgvuldig omgaan met de medemens en de (school)omgevingspeelt op Het Palet een grote rol.
 

Wij werken met het hele team enthousiast samen in de klassen. Zodat alle kinderen met plezier leren in een veilige en schone omgeving. De inspectie bleek tevreden over de kwaliteit van ons onderwijs. Zij heeft veel waardering voor de wijze waarop de school vorm en inhoud geeft aan het motto van de school: “Bij ons is leren leuk in een veilige en open sfeer als voorbereiding op de toekomst”.

De school wordt als veilig ervaren en ouders zijn zeer betrokken bij de school. De school maakt werk van een prettig en veilig schoolklimaat. Leerlingen gaan met veel plezier naar school en – mede door het Jenaplanconcept – voelen zich ook verantwoordelijk voor andere leerlingen. Het schoolklimaat wordt door de inspectie dan ook als goed beoordeeld. (rapport 2007)

Voor meer informatie over ons Jenaplanonderwijs en onze visie kunt u de schoolgids raadplegen.

Ik, jij, wij, de wereld